Dates:
Workshop: April 13-14 (Thu-Fri), 2017
Colloquium: April 15
Venue:
Xianlin Hotel (Meeting room - middle size)
in Xianlin campus of Nanjing Normal Univ. (NJNU)
No. 1 Wenyuan Road, Nanjing
Partial list of speakers on workshop:
Xiaojun Chen (Sichuan Univ.)
Eshmatov (Sichuan Univ.)
Jianxun Hu (Zhongshan)
Changzheng Li (Zhongshan)
Song Yang (Tianjin U.)
Duanzhi Zhang (Nankai Univ.)
Jian Zhou (Tsinghua)
Speakers on Colloquium:
Shuai Guo (Peking)
Yutian Lei (Nanjing Normal Univ.)
Jiangong You (Chern Institute)
Fei Yu (Zhejiang Univ.)
Youjin Zhang (Tsinghua)
Schedule:
TBA
Titles of talks
Logistics:
We will provide lunch and supper on April 13 - 15.
We will provide help in hotel room reservations.
Organizer:
Hai-Long Her (Nanjing Normal Univ.)
Contact:
Hai-Long Her
Phone: 13851769794
email: hailongher@126.com, her@njnu.edu.cn
Hotels on campus:
Xianlin Hotel (in Xianlin Campus)(仙林宾馆)
Address: No.1 Wenyuan Rd. Nanjing, China.
Transportation:
From Nanjing Lukou Airport to NJNU:
1. By metro: first take Line 3 and transfer to line 2 at Da Xing Gong(大行宫) station, get down at the Xue Ze Lu (学则路) station. Then walk or by bus (322, 323) to the No.4 gate (by WenLan Rd. 文澜路) of Xianlin campus.
2. By taxi: the average fare is about RMB180 yuan.

From Nanjing south station (南京火车南站) to NJNU:
1. By metro: Take metro line 3, and transfer to line 2 at Da Xing Gong(大行宫) station, then get down at the Xue Ze Lu(学则路) station. Then walk or by bus (322, 323) to the No.4 gate (by WenLan Rd. 文澜路) of Xianlin campus.
2. By taxi: the average fare is about RMB70 yuan.
南师大仙林校区地图 (jpg, in Chinese)