Dates: Jan 19-20 (Sat-Sun), 2019
Venue: Room 77201, BICMR, Peking University (北京大学数学中心)
Speakers:
Cheol-Hyun Cho (Seoul National University)
Sergey Galkin (HSE)
Honghao Gao (Institut Fourier)
Hiroshi Iritani (Kyoto University)
Huazhong Ke (Sun Yat-Sen University)
Jie Zhou (Tsinghua University)
Organizers:
Bohan Fang (BICMR, Peking University)
Changzheng Li (Sun Yat-Sen University)
Sponsored by a joint NSFC grant at Sun Yat-Sen University and Peking University, and by a NSFC Tianyuan grant at Peking University.
Schedule:

01/19 Sat:
Iritani I (9:30-10:30)
Cho (11:00-12:00)
Lunch break (12:00-2:00)
Gao (2:00-3:00)
Ke (3:30-4:30)

01/20 Sun:
Iritani II (9:30-10:30)
Zhou (11:00-12:00)
Lunch (12:00)
Title and abstracts
Contact:
刘赫: liuhe@bicmr.pku.edu.cn